1 op de 5 jongeren ervaart huiselijk geweld


In 2022 was meer dan 18 procent van de jongeren tussen 16 en 25 jaar slachtoffer van huiselijk geweld, wat neerkomt op meer dan 350.000 jongeren. Vrouwen in deze leeftijdsgroep werden vaker slachtoffer (22 procent) dan mannen (14 procent). Er was ook een verschil tussen jongeren onder de 18 jaar (25 procent slachtoffers) en jongeren tussen 18 en 25 jaar (15 procent slachtoffers).

Deze gegevens komen uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022. Het onderzoek bedroeg 24.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder, waarvan 2.000 jongeren tussen 16 en 25 jaar.

Ongeveer 10 procent van de jongeren meldde slachtoffer te zijn van fysiek geweld binnen het gezin, zoals slaan, duwen, verstikking, brandwonden veroorzaken of verwondingen met een wapen. Ook gaf 10 procent aan last te hebben van dwingende controle, zoals intimidatie en constante monitoring van hun locatie. Een groep van 5 procent ervoer stalking door een ex-partner als vorm van huiselijk geweld.

Bij jongeren kwam fysiek geweld vooral van broers en zussen, respectievelijk 37,1% en 25,4%, terwijl ouders bij iets minder dan 30 procent betrokken waren. Het verschil tussen vaders en moeders in het plegen van geweld was klein.