Hoogwater zorgt na kerst voor grote problemen in Brabant

NOORD-BRABANT: De afgelopen weken regende het dag en nacht. Het regende de laatste dagen zoveel dat het door de rivieren in ons land het niet meer bij te benen was. Gebieden overstromen en sommige kelders komen onder water te staan.

Nederland bereid zich goed voor,

Tijdens de afgelopen kerstdagen zijn vrijwilligers druk bezig geweest om de wateroverlast te verminderen en verkleinen. Met zandzaken en nooddijken bouwen hopen ze het water tegen te houden. Het is dan ook een race tegen de klok voor het water gaat overstromen.

Zijn er zorgen?

Op het moment zijn er geen grote zorgen voor de mens. Sommige dieren daarentegen hebben een groot probleem. De dieren wonen bijvoorbeeld in de overstroomde gebieden of moeten juist hun eten vinden in de gebieden. Stichting Dierenlot en andere organisaties hebben het er maar druk mee om dieren van het water te redden. Op het platteland loopt het vee de meeste gevaar omdat als het water hoog komt te staan de dieren nergens meer naartoe kunnen. De boeren brengen die dieren dan ook naar hoge gebieden waar het niet kan overstromen.

Overstroomde gebieden?

De omringende gebieden bij de rivieren in ons land lopen groot gevaar. Het water pikt ons landschap in. Maar wees gerust. De gebieden die zijn overstroomd zijn bedoeld om overstroomd te worden. Het woorden dan ook overstroomgebieden genoemd. Maar sommige gebieden waar ook mensen leven overstromen ook. Maar dat zijn er niet zo veel. De bewoners krijgen als er dreigt iets te overstromen de informatie te weten van wat de bewoners het best kunnen doen als het moment zo ver is.

Worden steden ook getroffen?

In de omliggende provincie Gelderland ligt er een stad vlak naast de rivier de Waal genaamd Nijwegen. In Nijwegen ligt de Nederlands NAP meting toch wat anders. De Walkade die aan de waal ligt overstroomd regelmatig. De stad is hierop ook op uitgerust met meerdere stormdeuren aan wal. De Walkade kan door de stormdeuren afgesloten worden voor het water. Zo blijven huizen die dicht aan de kade liggen niet in gevaar te komen.

Komende dagen

De komende dagen blijft het nog wel even regenen. De verwachting is dat er rond 30 december het water weer gaat zakken. Maar volgende week gaat het water pas echt hard zakken.

27-12-2023