Hoe kunnen we de wereld van drugs in Nederland het beste aanpakken?

In Nederland is er dagelijks veel criminaliteit en geweld, regelmatig staat dat in verband met de drugswereld. Zo zijn er verschillende artikelen te lezen waarin staat dat iemand om het leven is gebracht of dat er een drugspand- of lab is opgerold. Een probleem dat aangepakt moet worden, maar hoe kunnen we dat doen?

Waar het begon
Rond de jaren 60 ontstond er in Nederland een groeiende subcultuur rond het illegaal gebruik van drugs, met name cannabis. Tien jaar later, in de jaren 70 werd het drugsgedoogbeleid geïntroduceerd als experiment; een beleid wat altijd onder druk heeft gestaan vanuit het buitenland, omdat er weinig onderscheid werd gemaakt tussen de bestrijding van hard- en softdrugs. Door het laatstgenoemde kwam er een openlijke handel in harddrugs, in 1976 werd daar een einde aan gemaakt met de Opiumwet. In die wet werd er onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs.

De jaren 70 stonden ook bekend om iets anders, namelijk de opkomst van het aantal mensen dat heroïneverslaafd was. Om dat probleem te bestrijden kwam er een methadonverstrekking, die gaandeweg meer gereguleerd plaatsvond en een belangrijke pijler werd in de drugshulpverlening.

Opkomende designer drugs zoals ecstasy werden in de jaren tachtig in de Opiumwet opgenomen. Sinds 2003 kon er medicinale cannabis worden verstrekt in de apotheek en vanaf 2008 werd er door de Hoge Raad beoordeeld dat onder uitzonderlijke omstandigheden thuiskweek van cannabis is toegestaan. In 2008 kwam ook het ‘’paddoverbod’’ tot stand.

Het probleem
De drugswereld in Nederland wordt als pragmatisch beschouwd. Dat laatste komt neer op dat de situatie onoplosbaar lijkt, net zoals het gebruik van drugs. Het onder controle krijgen van het probleem lijkt een betere oplossing dan het probleem met wetten in te perken, omdat dat vaak tegengestelde resultaten oplevert.

Het gebruik van drugs komt in Nederland regelmatig voor, vooral onder jongeren is het op de dag van vandaag populair. Een mogelijke oorzaak van deze populariteit is de hernieuwde opkomst van dancefeesten, waar het grootste deel van de bezoekers jongeren zijn. Denk hierbij aan techno, house en hardstyle feesten, waar er veel drugs wordt gebruikt. Je zou denken dat het niet zo erg is als het bij gebruiken op deze feesten blijft. Bij veel jongeren is dat ook zo, maar in sommige gevallen komt het steeds vaker voor en mondt het uit in een verslaving, vaak met vervelende gevolgen. Die gevolgen kunnen zijn: in financiële problemen komen, het verslechter van de thuissituatie, moeilijkheden op werk en/of school en een kloof in de socialisatie van de persoon.

Zolang het gebruik niet verminderd of stopt, kan het grootste probleem van de drugswereld niet worden opgelost: de drugscriminaliteit. In het laatstgenoemde is Nederland één van de grootste; waar een klein land groot in kan zijn. De invloed van het Nederlandse drugsmilieu is groter dan de meeste mensen denken, zo worden er jaarlijks duizenden kilo’s cocaïne geïm- en exporteert vanuit onze havens. Dit gebeurt vanuit gecoördineerde en levensgevaarlijke drugsbendes die zich voornamelijk bevinden in de grote steden en de grensregionen van Nederland. Het geweld wat er omgaat in en tussen deze bendes is van onmenselijke proporties, zo worden er op klaarlichte dag mensen in koelen bloede geliquideerd. Vaak zijn dit rivaliserende bendeleden die elkaar afmaken, maar soms gaat het ook gruwelijk mis en raken er mensen bij betrokken die er helemaal niks mee te maken hebben. Zo is het al een aantal keren voorgekomen dat er een zogenoemde vergismoord plaatvond; met als voorbeeld de moord op rapper Feis, wat achteraf dus een vergissing bleek.

De oplossing
Wat dit probleem tegengaat, ligt naar mijn idee in het midden. Het compleet verbieden en tegengaan van drugsgebruik heeft geen zin, aangezien het nooit gaat verdwijnen. Er wordt dan te veel tijd en moeite in gestoken zonder resultaat. Ook is door de illegaliteit van drugs de druk in de onderwereld groot; verraad en de kans om gepakt te worden zorgt ervoor dat er snel en meer spanningen oplopen in- en tussen drugsbendes, wat er ook voor zorgt dat er meer en sneller geweld wordt gebruikt. Met het legaliseren van drugs wordt het probleem niet opgelost en blijft er ook geweld plaatsvinden. Dit omdat de concurrentie in de handel niet weg zal gaan en de mensen die in deze wereld actief zijn ook levensgevaarlijk blijven. Wel kan het aanzienlijk verminderen door het zoeken van een tussenoplossing.

Uiteraard ben ik niet de enige die bezig is met het uitzoeken van dit probleem, zo heeft D66 bijvoorbeeld een aantal standpunten ingenomen wat betreft het drugsbeleid in Nederland. Zo stellen zij: De ‘war on drugs’ werkt niet en minder gezondheidsrisico’s en minder criminaliteit.

Met de eerste stelling doelt de partij erop dat het bestaande beleid niet bijdraagt aan de gezondheid van mensen en de criminaliteit in stand wordt gehouden. Ook vinden zij dat individuele vrijheden onder druk staan en het krom is dat een veel schadelijkere stof als alcohol wel gewoon verkocht mag worden.

In de tweede stelling beweert D66 dat het onvermijdelijk is dat mensen drugs blijven gebruiken en het dus zinloos is om het te verbieden, in plaats daarvan is het plan om te reguleren. Hiermee worden gezondheidsrisico’s voor gebruikers tot een minimum beperkt, omdat er dan een actief testbeleid is en gecontroleerde productie daarin mogelijk is.

Conclusie
Het is een probleem wat moeilijk op te lossen is. Of er een oplossing is dat weet ik niet, maar een verbetering van het probleem ligt zeker binnen de mogelijkheden in Nederland. Het is aan de politiek en het volk om een weg te vinden in dit probleem.