De drie Griekse goden in het kort

Iedereen heeft wel eens iets over de Griekse Goden gehoord. Maar wie zijn het en wat doen ze eigenlijk precies? In dit ‘artikel’ lees jij wie Zeus, Poseidon en Hades precies zijn.

Zeus

Zeus is de belangrijkste god en leider van de hemel, de donder en de bliksem. Hij is de jongste zoon van Kronos en Rhea. Zeus is geboren op Kreta en groeide daar stiekem op. Zijn vader Kronos at zijn kinderen op omdat hij bang was dat er één van hen zou zijn die hem zou verslaan en de nieuwe baas zou worden.

Nadat Zeus zijn vader Kronos had verslagen, verdeelde hij de taken met zijn broers Poseidon en Hades. Zeus kreeg de verantwoordelijkheid voor de hemel en de aarde. Hij trouwde met zijn zus Hera, maar hij had ook veel andere relaties met goden, wat betekende dat hij veel kinderen had.

Zeus wordt vaak afgebeeld met een bliksemschicht in zijn hand. Dat is een teken van zijn macht over de natuur. Hij zorgde ervoor dat er regels waren en dat alles in orde was. Hij hield ook toezicht op gerechtigheid.

Poseidon

Ook Poseidon is een kind van Kronos en Rhea, ook Poseidon is een belangrijke god in de Griekse mythologie en zijn verhalen werden bijna vaker gedeeld dan die van Zeus. Nadat zijn vader Kronos was verslagen werd Poseidon de god van de zeeën, aardbevingen en paarden. Poseidon kun je vaak herkennen aan de drietand die hij meestal in zijn hand heeft.

Poseidon had dus niet alleen invloed op de zeeën, wat velen wel denken, maar ook op het ontstaan van aardbevingen en Poseidon was ook verbonden met paarden. Mensen aanbaden Poseidon om zijn bescherming en om goede oogsten te krijgen.

Veel vissers en mensen die veel tijd op zee doorbrachten baden tot Poseidon om bescherming op zee. Maar Poseidon kon ook boos worden als mensen hem niet gehoorzaamden. Poseidon had net als zijn broer Zeus veel kinderen met veel verschillende vriendinnen. Hij kreeg twee ook wel bekende kinderen, Triton, die half vis-half mens was en Polyphemus, een eenogige reus.

Hades

Hades is net als Zeus en Poseidon óók een kind van Kronos en Rhea. Hades staat bekend als de heerser van de onderwereld, maar dat is niet het enige waar Hades de god van is. Hades wordt vaak afgebeeld als een donker en eng figuur, wat goed past bij de onderwereld.

Terwijl Hades de god is van de dood en de onderwereld, wordt hij niet per se als kwaadaardig gezien, maar meer rechtvaardig en genadeloos. Hades wordt soms afgebeeld met een driekoppige hond, een Kerberos. Deze driekoppige hond bewaakt de toegang tot de onderwereld. Maar soms wordt Hades afgebeeld met een zak geld, omdat hij ook de god van rijkdom is.

Terwijl Hades niet zo’n belangrijke rol speelt in de Griekse mythologie als zijn broers, Zeus en Poseidon, is hij toch essentieel. Zijn rijk, de onderwereld, speelt namelijk een hele belangrijke rol in veel Griekse mythen en heeft ook zeker wel bijgedragen aan de rijkdom van de Griekse mythologie.

Dus dat zijn drie van belangrijkste Griekse goden uit de Griekse mythologie in het kort. Zeus, de god van de hemel, donder en bliksem. Poseidon, de god van de zeeën, aardbevingen en paarden. En Hades, de god van de onderwereld, dood en rijkdom.