Wat als er echt een zonnestorm komt aan het einde van dit jaar?

Onze zon wordt steeds actiever. Gemiddeld genomen piekt om de elf jaar haar activiteit. Wel zijn er meerdere stormen en uitbarstingen op de ster, maar daar merken wij op aarde niet direct iets van. Nu blijken de stormen sneller dan verwacht op de loer te liggen.

Volgens verschillende experts zou de zon rond het jaar 2025 een zonnestorm produceren waar wij op de aarde iets van merken. Echter zorgt de recente activiteit van de ster ervoor dat zo’n storm zich eerder zal voordoen: mogelijk al aan het einde van dit jaar.

De stormen die de zon produceert kunnen leiden tot stroomuitval, belemmering van communicatie, vertraging van vluchten, verstoring van gps-signalen en het uit de baan brengen van astronauten en satellieten. Gebeurtenissen die grote gevolgen kunnen hebben voor ons dagelijkse leven dus. Zelfs dieren, zoals vogels en walvissen, kunnen door de magnetische straling gedesoriënteerd raken.

Gelukkig zitten er niet alleen negatieve aspecten aan de onrust die plaatsvindt op onze ster: er wordt een noorderlicht geproduceerd wat ook in Nederland zichtbaar kan zijn.