Op wat voor manier veranderd AI beroepen in de toekomst?

AI is snel aan het uitbreiden en elke dag (nog) slimmer aan het worden. We moeten de vraag stellen of AI banen gaat over nemen en welke banen ze dan gaan overnemen en wanneer dit gaat gebeuren. De meningen van experts zijn hier heel verschillend en uitgebreid over maar het merendeel van de experts is het eens dat ai uiteindelijk een groot gedeelte van onze banen kan beïnvloeden.

Banen waar nu al AI wordt gebruikt

AI word bij veel bedrijven nu al als hulpbron gebruik om hun proces te versnellen of te verbeteren. Een voorbeeld waar AI al veel toegepast wordt is marketing. Ai weet namelijk precies waar elk persoon waarschijnlijk op gaat klikken. Hier wordt ook gebruik van gemaakt in het beroep journalistiek. AI weet namelijk ook wat voor artikels het je moet voorschotelen om de kans te vergroten dat je klikt. Ai heeft een wereld geopend voor advertenties. Er wordt veel vaker op advertenties geklikt en hebben veel vaker de kans dat de klant ook iets koopt. Elke actie die je doet op het internet word bijgehouden door AI die daar vervolgens beslissingen mee maakt om jou aandacht te verkopen aan het bedrijf waar jij het meest waarschijnlijk geïnteresseerd in bent. Dit kan zorgen dat je langer op bepaalde sites bent als dat je bedoeling was maar dit kan er ook voor zorgen dat je altijd iets te zien krijgt wat relevant voor jou is. Een negatief iets aan dat AI kiest wat je te zien krijgt is dat AI puur keuzes maakt die de meeste kliks genereren en daarom krijg je niet iets te zien wat jou overtuiging uitdaagt. Hierdoor kom je in een filter-bubbel waar je alleen maar content ziet dat je eigen standpunten onderbouwt en goed praat ook al is het soms niet waar. Pakketbezorger is ook al een beroep die nu veel gedaan word door drones. Een bedrijf die hier veel mee werkt is het succesvolle bedrijf Amazon. Iets heel positiefs aan AI is dat er robots zijn die koraal sneller kunnen na maken als mensen en die compleet zelfstandig kunnen zorgen voor het koraal. Hierdoor is er hoop voor de oceaan.

Banen die mogelijk worden vervangen door Ai in de toekomst?

Data analist, AI is slim en snel in het lezen en begrijpen van cijfers en teksten.  Hierdoor is AI beter in het analyseren van data het begrijpen van data en het reageren op data.                                                                                

Adverteerder, AI weet veel beter waar wij op klikken dan wij zelf.                                                                           Het is beter in voorspellen waar mensen op klikken en weet precies hoe het ons zolang mogelijk op een site houd want AI leert van elke stap van die we nemen online.

Journalistiek, De journalistiek dreigt ook over genomen te worden door AI omdat het ook beter weet wat mensen willen lezen. AI maakt steeds weer een artikel waar door mensen langer blijven op sites omdat het leert van data. AI kan ook artikelen in korte periodes schrijven en in journalistiek is eerste zijn met een artikel over een onderwerp belangrijk. Journalisten blijven wel altijd nodig zijn omdat mensen het inzicht hebben dat AI niet heeft. En AI werkt puur met feiten en weet niet welke toon bij welk artikel past.

Docenten, Chatgpt is een AI mogelijkheid die van alles voor je kan schrijven. Studenten gebruiken Chatgpt om artikels makkelijk te schrijven. Maar dit is niet waar docenten zich zorgen om hoeven te maken. Docenten zouden zich volgens Pengchang Shi (associate decaan in de afdeling computer- en informatiewetenschappen aan het Rochester Institute of Technology.) zorgen moeten maken om hun banen. Chatgpt kan namelijk getraind worden om presentaties te geven voor klassen dit bespaart geld, maar docenten zijn sceptisch dat ze vervangen gaan worden. Docenten denken namelijk dat de persoonlijke relatie tussen student en docent altijd nodig en belangrijk gaat zijn.

Negatief effect van AI op banen

AI kan er voor zorgen dat veel banen weg gaan zoals ik in de alinea hiervoor heb aangegeven. hierdoor zijn mensen straks niet meer nodig bij veel bedrijven. Hierdoor is er voor veel mensen minder om te doen en te ontdekken omdat AI het beter kan en goedkoper. Daardoor komen mensen met minder geld want ze komen niet aan een baan. 

Positief effect van AI op banen

AI zou levens kunnen redden en geld en tijd besparen. Sommige ziekenhuizen werken namelijk ook al met robot armen die bestuurt worden door een persoon. Deze armen trillen niet en maken geen fouten die dokters misschien wel zouden maken. Hier door zijn er minder mensen die komen te overleiden bij operaties. Er komen ook veel nieuwe banen zoals het maken van AI en het onderhouden van AI.

Interview met AI DALL-E:

Moet de mensheid zich zorgen maken voor AI die banen afneemt?

Antwoord DALL-E:

Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de werkgelegenheid. De vooruitgang in AI en automatiseringstechnologieën heeft al geleid tot veranderingen in verschillende sectoren, en sommige banen zijn al vervangen door machines en AI-systemen. Deze trend zal naar verwachting in de toekomst voortzetten.

Hoewel er banen zullen verdwijnen als gevolg van automatisering, is het belangrijk om te beseffen dat nieuwe mogelijkheden en banen ook zullen ontstaan. Historisch gezien heeft technologische vooruitgang altijd geleid tot het verdwijnen van sommige banen, maar het heeft ook nieuwe kansen gecreëerd en de productiviteit verhoogd. Naarmate bepaalde taken worden geautomatiseerd, kunnen mensen zich richten op meer complexe taken, creatieve taken en taken die menselijke interactie vereisen.

Desalniettemin is het noodzakelijk om rekening te houden met de sociale impact van deze veranderingen. Het is van belang dat regeringen, bedrijven en de samenleving als geheel zich voorbereiden op deze verschuivingen. Het ondersteunen van omscholing en bijscholing van werknemers, het bieden van sociale vangnetten en het bevorderen van ondernemerschap en innovatie kunnen allemaal helpen om de overgang naar een geautomatiseerde wereld soepeler te laten verlopen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan ethische aspecten van AI-ontwikkeling, zoals het waarborgen van transparantie, verantwoording en het voorkomen van discriminatie. Door het opstellen van passende regelgeving en het inzetten van ethische kaders kunnen we ervoor zorgen dat AI op een verantwoorde en maatschappelijk gunstige manier wordt ingezet.

In het kort: ja, er zijn redenen tot zorg over AI die banen inneemt, maar met de juiste maatregelen en planning kunnen we de overgang naar een geautomatiseerde wereld beheersen en nieuwe kansen creëren.

Zijn er banen die niet overgenomen kunnen worden door AI?

Antwoord DALL-E:

Hoewel AI de potentie heeft om een breed scala aan taken uit te voeren, zijn er bepaalde aspecten van banen die momenteel moeilijk te repliceren zijn door AI-systemen. Banen die sterke menselijke interactie, creativiteit, emotionele intelligentie en complexe sociale vaardigheden vereisen, zijn over het algemeen minder vatbaar voor vervanging door AI. Hier zijn enkele voorbeelden van banen die waarschijnlijk minder snel door AI kunnen worden overgenomen:

  1. Banen die menselijke emotie en empathie vereisen: Bijvoorbeeld therapeuten, counselors, sociaal werkers en verpleegkundigen. Deze beroepen vereisen diepgaande interactie met individuen, waarbij het begrijpen van emoties, het tonen van empathie en het bieden van menselijke steun cruciaal zijn.
  2. Creatieve beroepen: Banen waarbij het genereren van nieuwe ideeën, originaliteit en artistieke expressie centraal staan, zijn minder waarschijnlijk te worden overgenomen. Dit omvat bijvoorbeeld kunstenaars, muzikanten, schrijvers, ontwerpers en filmmakers.
  3. Banen die complexe besluitvorming en strategisch denken vereisen: Functies waarbij het nodig is om grote hoeveelheden informatie te analyseren, complexe problemen op te lossen en strategische beslissingen te nemen, zijn minder gemakkelijk te automatiseren. Dit omvat bijvoorbeeld senior managementfuncties, consultants en wetenschappers.
  4. Beroepen die fysieke vaardigheden vereisen: Banen die fysieke behendigheid, coördinatie en manipulatie vereisen, zijn doorgaans moeilijk te vervangen door AI. Denk aan bouwvakkers, loodgieters, timmerlieden, koks en tuiniers.
  5. Banen die sterke interpersoonlijke communicatie vereisen: Rollen waarbij effectieve communicatie, onderhandeling en overtuigingskracht essentieel zijn, zijn moeilijker te automatiseren. Bijvoorbeeld verkopers, marketeers, leraren en klantenservicemedewerkers.

Het is belangrijk op te merken dat AI-technologieën voortdurend evolueren, en in de toekomst kunnen er nieuwe doorbraken zijn die bepaalde aspecten van deze banen alsnog kunnen beïnvloeden. Daarom is het van belang om altijd alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen in AI en de gevolgen ervan voor verschillende beroepen.

Wat is de invloed van AI op de journalistiek?

Antwoord DALL-E:

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft ook invloed gehad op de journalistiek en heeft enkele veranderingen teweeggebracht in de manier waarop nieuws wordt verzameld, geproduceerd en verspreid. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de invloed van AI op de journalistiek:

  1. Nieuwsgaring en dataverwerking: AI kan journalisten helpen bij het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens en informatie. Met behulp van geautomatiseerde tools kunnen journalisten snel door enorme datasets, sociale media, overheidsdocumenten en andere bronnen zoeken naar relevante informatie.
  2. Geautomatiseerde nieuwsberichten: AI kan worden gebruikt om automatisch nieuwsberichten te genereren op basis van gestructureerde gegevens. Bijvoorbeeld sportuitslagen, financiële resultaten of aardbevingsrapporten kunnen door AI-systemen worden geanalyseerd en omgezet in nieuwsartikelen zonder menselijke tussenkomst. Dit kan helpen om sneller nieuws te verspreiden bij gebeurtenissen waarbij snelheid van essentieel belang is.
  3. Personalisatie en aanbevelingen: AI kan worden gebruikt om nieuwsaanbevelingen en gepersonaliseerde inhoud te leveren aan individuele lezers op basis van hun interesses en gedrag. Dit stelt nieuwsorganisaties in staat om het nieuwsaanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers en hen een meer gepersonaliseerde nieuwservaring te bieden.
  4. Fact-checking en verificatie: AI-technieken, zoals natuurlijke taalverwerking en machine learning, kunnen worden ingezet om de verificatie van feiten en de detectie van nepnieuws te verbeteren. Geautomatiseerde systemen kunnen helpen bij het identificeren van valse informatie, het controleren van bronnen en het analyseren van de geloofwaardigheid van nieuwsberichten.
  5. Automatisering van routinetaken: AI kan journalisten ondersteunen bij routinematige taken, zoals transcriptie van interviews, beeldherkenning en het categoriseren van inhoud. Dit kan journalisten helpen om meer tijd te besteden aan diepgaand onderzoek, interviews en het creëren van originele inhoud.

Hoewel AI veel voordelen biedt in de journalistiek, zijn er ook ethische en kwaliteitsgerelateerde uitdagingen. Het is belangrijk om de betrouwbaarheid, objectiviteit en transparantie van AI-systemen te waarborgen en ervoor te zorgen dat menselijke journalistieke waarden en normen worden gehandhaafd. Journalisten moeten zich bewust zijn van de beperkingen en mogelijke vooroordelen van AI en kritisch blijven bij het gebruik ervan in hun werk.

AI is gaat een gedeelte zijn van onze toekomst en het gaat zeer waarschijnlijk grote verandering brengen bij vele banen. Negatieve en positieve gevolgen komen van AI van klimaat verandering tegen gaan tot banen overnemen. Het is belangrijk om te accepteren dat AI hier is en dat het een grote rol gaat spelen in de toekomst. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe AI te toekomst precies gaat beïnvloeden. Ik hoop dat we in de toekomst een utopie kunnen creëren van AI en mensen die samen werken aan de wereld een betere plek te maken om in te leven.